Nordic Trades är ett nätverk av sidor som tillgodoser den skandinaviska marknaden.
Alla våra sidor är i skandinaviska språk, antingen norska, danska eller svenska.
Vi byter endast trafik med sidor i dessa specifika språk.

Om du sköter sidor som inte är i dessa språk så är nordictrades.com inget för dig.

Vårat nätverk av sidor har tusentals nordiska besökare och trafikbyte
med oss kommer garanterat att gynna både dig själv och oss. Skicka besökare
från din hemsida genom en länk, antingen en textlänk, banner eller ett skript så
skickar vi tillbaka samma antal besökare till dig, om inte mer. Vi har generelt
sett en hög "trafik tillbaka" procent för dig som byter trafik med oss. Våra hemsidor
är mycker produktiva och vi skickar även in en hel del trafik i systemet med 404- och pupunder-trafik.

Mer förklaring om trafikbyte här 
Copyright 2006 Nordic Trades