Hur trafikbyte fungerar

Trafikbyte är faktist ganska simpelt, men här är en kort förklaring åt
dig för att ge dig full koll. Att byta trafik betyder helt enkelt att vi byter surfare.
Du skickar dagligen besökare från din hemsida till vår och vi skickar besökare tillbaka automatiskt.
Vi gör det här genom att använda ett speciellt skript som är gjort för trafikbyten.
Oftast skickar vi tillbaka mer besökare än vad vi får in, till en viss gräns naturligtvis.
Exempelvis om du skickar oss 10 besökare så skickar vi dig högst sannolikt 13-16 besökare.
Om du skickar oss 1000 dagliga besökare skulle vi mycket väl konna skicka tillbaka 1200-1300.
Detta försäkrar att bytesavtalet växer till det maximum som vardera sida kan hantera.
Det är upp till dig hur du skickar trafik, du kan skicka besökare genom textlänkar, banners
eller länkade bilder, det spelar inte oss någon roll. 
Copyright 2006 Nordic Trades